Influence of the functional relationship between concept, image and action on the process of solving interdisciplinary technology-oriented tasks

Keywords: Interdisciplinary technology-oriented tasks, functional relationship “concept – image – action”, professions of the future, preparation for professional activity.

Abstract

This article studies the influence of the methods used by students to solve tasks on the effectiveness of the learning process based on their analysis. The study has revealed that mastering the combined method based on the functional relationship between concept, image and action in the process of solving interdisciplinary technological tasks is one of the mechanisms of effective preparation of students for professional activity in the labour market of related professions.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

F. A. Zueva, South Ural State University for the Humanities and Education, Chelyabinsk, Russia

South Ural State University for the Humanities and Education, Chelyabinsk, Russia

M. Zh. Simonova, South Ural State University for the Humanities and Education, Chelyabinsk, Russia

South Ural State University for the Humanities and Education, Chelyabinsk, Russia

S. G. Levina, South Ural State University for the Humanities and Education, Chelyabinsk, Russia

South Ural State University for the Humanities and Education, Chelyabinsk, Russia

I. A. Kilmasova, South Ural State University for the Humanities and Education, Chelyabinsk, Russia

South Ural State University for the Humanities and Education, Chelyabinsk, Russia

I. N. Likhodumova, South Ural State University for the Humanities and Education, Chelyabinsk, Russia

South Ural State University for the Humanities and Education, Chelyabinsk, Russia

References

Atlas novykh professii [Atlas of new professions]. http://atlas100.ru/catalog/ (accessed date: 31.05.2019)

Galperin, P.Ya. (1985). Metody obucheniya i umstvennoe razvitie rebenka [Learning methods and mental development of the child]. Moscow.

Mednaya, T.A. (2015). Mezhdistsiplinarnost sovremennogo obrazovaniya” [Interdisciplinarity of modern education]. Elektronnyi vestnik Rostovskogo sotsialno-ekonomicheskogo institute [Electronic news of Rostov Social and Economic Institute], 3-4, 840-846.

Mokii, M.S. & Mokii, V.S. (2014). Transdistsiplinarnost v vysshem obrazovanii: ekspertnye otsenki, problemy i prakticheskie resheniya [Transdisciplinarity in higher education: expert assessments, problems and practical solutions]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 5. http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14526 (accessed date: 22.06.2019).

Palamar, B.I., Vaskivska, H.O., & Palamar, S.P. (2017). Dydaktyczne aspekty poznania cziowieka jako bio-psychiczno-spoleczno-kulturalnej osobowosci. Wiadomosci Lekarskie, Warszawa: Wydawnictwo Aluna, LXX(5), 959-963. https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-mezhdistsiplinarnosti-vs-deterioratsiya-sistemy-podgotovki-buduschih-uchiteley (accessed date: 22.06.2019).

Piaget, J. (1972). L’épistémologie des relations interdisciplinaires. In L. Apostel, G. Berger, A. Briggs, & G. Michaud (eds.) L’interdisciplinarité: problèmes d’enseignement et de recherche dans les universités. Paris: OCDE.

Talyzina, N.F. (1998). Pedagogicheskaya psikhologiya: Ucheb. posobie dlya stud. sred. ped. ucheb. Zavedenii [Pedagogical psychology: manual for students of secondary pedagogical educational institutions]. Moscow: Publishing center “Akademiya”.

Yakobson, P.M. (1998). Psikhologiya chuvstv i motivatsii [Psychology of feelings and motivation]. Voronezh: MODEK; Moscow: Institute of Practical Psychology.

Zueva, F.A. (2017). Indikativnoe upravlenie kak sredstvo formirovaniya professionalnoi identichnosti lichnosti v usloviyakh vvedeniya professionalnogo standarta pedagoga [Indicative management as means of forming a professional personality identity in the introduction of a teacher’s professional standard]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 5.

Zueva, F.A. (2018). Razvitie tekhnicheskogo myshleniya v obrazovatelnom protsesse: monografiya [The development of technical thinking in the educational process: monograph]. Chelyabinsk: PRONTO.

Zueva, F.A. (2019). Optimalnoe sochetanie zadanii reproduktivnogo i produktivnogo kharaktera kak uslovie razvitiya myshleniya obuchayushchikhsya [Optimal combination of reproductive and productive tasks as a condition for the development of students' thinking]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii [Modern knowledge intensive technologies], 5, 122-126.
Published
2019-10-11
How to Cite
Zueva, F., Simonova, M., Levina, S., Kilmasova, I., & Likhodumova, I. (2019). Influence of the functional relationship between concept, image and action on the process of solving interdisciplinary technology-oriented tasks. Amazonia Investiga, 8(23), 391-397. Retrieved from https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/883
Section
Articles
Bookmark and Share